HOME      WORKS      EXPERIMENTS      ABOUT      CALENDAR      LINKS      CONTACT

 N o.  


Handmade book with 35 shoppinglists©
Concept: Laura van Eeden
Book: Willem Giezeman
Lectern: Nol Breebaart
(2010)
25,5 x 17,5 cm


Handgebonden boek met 35 geselecteerde boodschappenbrieven©
Concept: Laura van Eeden
Boek: Willem Giezeman
Katheder: Nol Breebaart
(2010)
25,5 x 17,5 cm Laura van Eeden

 T w e n t y t h r e e    s l i c e s   o f   
t h e   s a m e


On a receiptpaper I wrote 23 shoppinglist in the handwriting of the unknown writer. On every shoppinglist is one similar product: bread.©
(2010)
1,60 cm x 15 cm


Op een kassarol zijn 23 boodschappenbrieven nageschreven in het handschrift van de onbekende schrijver. Ieder briefje heeft een zelfde product: brood.©
(2010)
1,60 cm x 15 cm Laura van Eeden

 B e       r i g h t      b a c k  


Transparent paper, cut out shopping lists, resampled to six shoppinglist with the same products ©
(2010)
50 cm x 70 cm


Sheetpapier, uitgeknipte boodschappenbriefjes, geordend tot zes boodschappenlijstjes met dezelfde producten ©
(2010)
50 cm x 70 cm Laura van Eeden


Laura van Eeden