HOME      WORKS      EXPERIMENTS      ABOUT      CALENDAR      LINKS      CONTACT

 D E     B R I E F     E N
Z I J N    S C H R I J V E N    


It began with a letter. The letter of Loek Grootjans I received had five handwriting pages and twee printed
The same content, different look. The 'brief en zijn schrijven (the letter and his writing)
is a long-term process, looking for the writing quality of human and machine.
From top to bottom: 'De brief en zijn schrijven' paragraph 5, paragraph 4 and paragraph 6 ©
(2010-2012)
A-4


Het begon met een brief. De brief die ik kreeg van kunstenaar Loek Grootjans. Een handgeschreven brief en een geprinte brief.
Beide brieven hebben dezelfde inhoud, met een totaal ander uiterlijk. 'De brief en zijn schrijven',
is een meerjaren proces, op zoek naar schriftelijke kwaliteit van mens en machine ©
Van boven naar beneden: 'De brief en zijn schrijven' paragraaf 5, paragraaf 4 en paragraaf 6 ©

(2010-2012)
A-4 formaat Laura van Eeden Laura van Eeden


Laura van Eeden
Laura van Eeden