HOME      WORKS      EXPERIMENTS      ABOUT      CALENDAR      LINKS      CONTACT

 



I R R E G U L A R I T I E S   M Y  
W O R D S   M I G H T   H A V E  


Irregularities my words might have is a serie of works, inspired on: 'I am sitting in a room' (1969)from the composer Alvin Lucier. Next to the paperworks, there is a videowork, in a combination of speeking sound and text. CLICK HERE to see the video 'Irregularities'

The text is written with red ink and crownpen. The first piece is written once, the second is written twice overlapping, the third is written three times, and so on till the last piece, number thirtytwo. All together the text is written four hundred-ninety-six times©
(2010)
29 x 700 cm


Irregularities my words might have is een serie werken, geinspireerd op I am sitting in a room, van de componist Alvin Lucier. Naast de papieren tekstwerken is op deze link een video te zien, waarin de combinatie tekst en geluid gelijktijdig opgevoerd wordt: KLIK HIER om de video 'Irregularities' te bekijken en te beluisteren

De tekst is met kroontjespen geschreven in rode inkt. De eerste pagina is een keer geschreven, de tweede twee keer over elkaar heen, de derde drie keer over elkaar tot en met de laatste pagina, nummer tweeendertig. In het totaal is de tekst vierhonderdzesennegentig keer geschreven. ©
(2010)
29 x 700 cm



 



Laura van Eeden

 



I R R E G U L A R I T I E S  


Flexible artistbook (leporello)with scans of the thirtytwo orginals. Three handmade editions. One in possession of the composer Alvin Lucier©
Concept: Laura van Eeden
Book: Willem Giezeman
(2011)
29 x 20.7 x 1.7 cm


Handgebonden kunstenaarsboek in harmonicamodel (leporello) met scans van de tweendertig orginelen. In oplage van drie, waarvan een in bezit van componist Alvin Lucier. ©
Concept: Laura van Eeden
Boek: Willem Giezeman
(2010)
29 x 20.7 x 1.7 cm



 



Laura van Eeden